Obec Včelince | Dokumenty

Dokumenty

Oznámenie
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2016/2017
pdf Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NRSR
pdf Plán zberu TKO za rok 2016
pdf Voľba hlavného kontrolóra
docx Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Voľby do Národnej rady SR - Informácie pre voliča
pdf Voľby - 307 Rozhodnutie predsedu NRSR
doc Voľby do Národnej rady SR - Informácie pre voliča Maďarská verzia
pdf Pozvánka na zas.29.9.2015
rtf Faktúry
pdf 2013 Plán zberu TKO a SEZ
pdf Správa nezávislého audítora
pdf Správa nezávislého audítora
pdf Plán zberu TKO a SZ rok 2014
pdf Záverečný účet obce za rok 2008
pdf Záverečný účet obce za rok 2009
pdf Záverečný účet obce za rok 2010
pdf Záverečný účet obce za rok 2011
pdf Záverečný účet obce za rok 2013
pdf Záverečný účet obce za rok 2013
doc Informácia o partnerstve
pdf Pozvánka
xls Plán zberu TKO 2015
pdf Výzva na predkladanie ponúk
doc Smernica - VO
docx Výzva na predkladanie ponúk
pdf VZN obce Včelince č. 03-2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
pdf VZN obce Včelince č. 04-2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf Audítorská správa
pdf VZN obce Včelince č. 01-2013 o miestnej dani z nehnuteľnosti
pdf VZN obce Včelince č. 02-2013 o miestnej dani za psa
docx VZN č. 1/2016 o odpadoch
Názov novej skupiny
pdf Všeobec. záv,.nariadenie č. 1-2014
pdf Záverečný účet obce za rok 2012
doc Dodatok č.3 ku zmluve č. A/2533/12/2008
doc PHSR Včelince 2008-2015
doc Dotazník pre obyvateľov pre tvorbu PHSR
pdf Zmluva s PROUNIONOM
pdf Zmluva o dielo Elin

KALENDÁR

Marec 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
meniny má: Eduard

Anketa:

Počasie na Slovensku